Personer och institutioner

Sprengtporten, Jakob Vilhelm

Förnamn Jakob Vilhelm
Efternamn Sprengtporten
Födelsedatum 1794-10-09
Dödsdatum 1875-09-29
Yrke/verksamhet Friherre, Överstelöjtnant, Överstekammarjunkare, Överhovjägmästare, Överståthållare, Ordförande
Övriga relationer Svenska Jägareförbundet
Externa källor http://www.wikidata.org/entity/Q6185927