Personer och institutioner

Muhammad al-Bakir

Efternamn Muhammad al-Bakir
Yrke/verksamhet imam