Personer och institutioner

Allmänna Svenska Patronhylsefabriken

Efternamn
Allmänna Svenska Patronhylsefabriken
Yrke/verksamhet
Ammunitionstillverkare