Personer och institutioner

Allmänna Svenska Patronhylsefabriken

Efternamn Allmänna Svenska Patronhylsefabriken
Yrke/verksamhet Ammunitionstillverkare