Personer och institutioner

Taube, Claes

Förnamn Claes
Efternamn Taube
Yrke/verksamhet Överstelöjtnant