Personer och institutioner

Wästfelt, Nils Ludvig Vilhelm

Förnamn Nils Ludvig Vilhelm
Efternamn Wästfelt
Födelsedatum 1847-04-22
Dödsdatum 1911-04-08
Yrke/verksamhet Major, Överstelöjtnant