Personer och institutioner

Romersk-katolska kyrkan

Efternamn Romersk-katolska kyrkan
Yrke/verksamhet Mästare
Övriga relationer Eugenius IV