Personer och institutioner

Spens, Jakob Melker

Förnamn Jakob Melker
Efternamn Spens
Födelsedatum 1826-09-20
Dödsdatum 1902-01-01
Yrke/verksamhet Greve, Överstelöjtnant, Major