Personer och institutioner

Lagrelius, Axel

Förnamn Axel
Efternamn Lagrelius
Yrke/verksamhet Överintendent
Övriga relationer Generalstabens Litografiska Anstalt