Personer och institutioner

Sveriges Riksdag, Rikets ständer

Efternamn Sveriges Riksdag, Rikets ständer
Yrke/verksamhet Riksdag
Övriga relationer Dahl, Birgitta