Personer och institutioner

Trolle, Nils Axel Arvid

Förnamn Nils Axel Arvid
Efternamn Trolle
Yrke/verksamhet Friherre, Överhovjägmästare
Övriga relationer Johanniterorden