Personer och institutioner

Tyska S:ta Gertruds församling

Efternamn Tyska S:ta Gertruds församling
Aktivitet/plats Verksamhetstid 1571