Personer och institutioner

Weinhöber

Efternamn Weinhöber
Yrke/verksamhet Guldsmed, Mästare