Personer och institutioner

Muhammad al-Mahdi

Efternamn Muhammad al-Mahdi
Yrke/verksamhet imam