Personer och institutioner

Liewen, Gustaf Rutger von

Förnamn
Gustaf Rutger von
Efternamn
Liewen
Yrke/verksamhet
Friherre, Major, Överstelöjtnant, Överste