Personer och institutioner

Liewen, Gustaf Rutger von

Förnamn Gustaf Rutger von
Efternamn Liewen
Yrke/verksamhet Friherre, Major, Överstelöjtnant, Överste