Personer och institutioner

Gyllenkrok, Axel W:son

Förnamn Axel W:son
Efternamn Gyllenkrok
Yrke/verksamhet Kommendörkapten