Personer och institutioner

Steyr Waffenfabrik

Efternamn Steyr Waffenfabrik
Yrke/verksamhet Vapenfabrik, Mästare