Bj 1022B

Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 1022B Grav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1022B
Zon 1A
Referensnummer 70294_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 37065_U