Bj 38B

Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 0,9 meter I högens södra del., Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 38B Brandgrav, Grav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 38B
Zon 1B
Referensnummer 70185_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 36866_U