Bj 123C

Inre beskrivning: Keramikkärl deponerat i högens nordvästra del, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 123C Brandgrav, Grav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 123C
Zon 1E
Referensnummer 70257_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 36950_U