Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 2.5) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Bj 97A

Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 0,8 meter, sydost om Bj 97C. 1 keramikkärl., Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 97A Brandgrav, Grav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 97A
Zon 1E
Referensnummer 70241_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 36924_U