Skelettgrav

Arkeologisk kontext 6 Skelettgrav
Referensnummer 9145_U
Huvudpost 111844_U
Relaterade föremål 159077_HST Ben, 159078_HST Ben