Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 2.5) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Bj 91A

Inre beskrivning: Grop, 1,2 × 0,6 meter, Djup 0,3 meter, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 91A Grav
Tidsperiod Vikingatid
Zon 1E
Referensnummer 70233_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 36918_U