Bj 123B

Inre beskrivning: Keramikkärl deponerat nära högens norra rand, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 123B Brandgrav, Grav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 123B
Zon 1E
Referensnummer 70256_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 36950_U