Skelettgrav

Arkeologisk kontext 11 Skelettgrav
Referensnummer 9138_U
Huvudpost 111844_U
Relaterade föremål 159095_HST Ben, 1166752_HST Pilspets, 1166753_HST Kniv, 1166754_HST Kniv, 1166755_HST Flinta, 1166756_HST Föremål, 1166757_HST Hår, 1166758_HST Organiskt material