Skelettgrav

Arkeologisk kontext 2 Skelettgrav
Referensnummer 9140_U
Huvudpost 111844_U
Relaterade föremål 159069_HST Ben