Bj 712B

Inre beskrivning: Brandlager, diameter 1,2 meter, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 712B Brandgrav, Grav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 712B
Zon 1C
Referensnummer 70329_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 37476_U