Skelettgrav

Arkeologisk kontext 1 Skelettgrav
Referensnummer 9136_U
Huvudpost 111844_U
Relaterade föremål 3040017 Mynt, 969892_HST Textil, 1166518_HST skinnpung