Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 2.5) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Bj 60C

Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 1,8 meter, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 60C Brandgrav, Grav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 60C
Zon 1B
Referensnummer 70208_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 36887_U