Bj 97B

Inre beskrivning: Brandlager, 0,9 × 0,6 meter, ca 1,5 m öster om Bj 97A. 1 keramikkärl., Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 97B Brandgrav, Grav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 97B
Zon 1E
Referensnummer 70240_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 36924_U