Bj 894A

Inre beskrivning: Grop, 2 × 0,8 meter, Djup 1,1 meter, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 894A Grav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 894A
Zon 1B
Referensnummer 70315_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 37367_U