Bj 24B

Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 1,2 meter, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 24B Brandgrav, Grav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 24B
Zon 1B
Referensnummer 70183_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 36854_U