Arkeologisk, kontext

Bj 195:1

Inre beskrivning: Keramikkärl, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 195:1 Brandgrav, Grav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 195:1
Zon 1F
Referensnummer 70279_U
Undersökningsår 1874
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 37015_U