Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 2.5) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Bj 60D

Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 1,5 meter, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 60D Brandgrav, Grav
Tidsperiod Vikingatid
Zon 1B
Referensnummer 70207_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 36887_U