Bj 991B

Inre beskrivning: Brandlager, 1,2 × 1 meter, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 991B Brandgrav, Grav
Datering 900 – 975
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 991B
Zon 1A
Referensnummer 70337_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 37480_U