Bj 86B

Inre beskrivning: Kista: med ca 10 spikar., Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 86B Grav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 86B
Zon 1B
Referensnummer 70228_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 36913_U