Bj 894C

Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 894C Brandgrav, Grav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 894C
Zon 1B
Referensnummer 70317_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 37367_U