Bj 91B

Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 0,6 meter, i högens norra del., Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 91B Brandgrav, Grav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 91B
Zon 1E
Referensnummer 70232_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 36918_U