Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 2.5) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Bj 111B

Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 111B Brandgrav, Grav
Tidsperiod Vikingatid
Zon 1E
Referensnummer 70250_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 36938_U