Skelettgrav

Arkeologisk kontext 3 Skelettgrav
Referensnummer 9142_U
Huvudpost 111844_U
Relaterade föremål 107017_HST Pärla, 159070_HST Ben, 159071_HST Ben, 321216_HST Ben, 321217_HST Ben, 1166520_HST Ringspänne, 1166521_HST Hänge, 1166522_HST Kniv, 1166523_HST Skinn