Bj 773B

Inre beskrivning: Brandgrop, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 773B Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Zon 1C
Referensnummer 70327_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 37475_U