Bj 60B

Inre beskrivning: Kista: 20 kistspikar under en stenpackning., Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 60B Grav
Tidsperiod Vikingatid
Zon 1B
Referensnummer 70206_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 36887_U