Bj 58B

Inre beskrivning: Kistgrav med 4 kistspikar, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 58B Grav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 58B
Zon 1B
Referensnummer 70204_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 36885_U