Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 2.5) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Bj 97C

Inre beskrivning: Grop, I högens norra del., Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 97C Grav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 97C
Zon 1E
Referensnummer 70242_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 36924_U