Bj 43A

Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 0,9 meter, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 43A Brandgrav, Grav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 43A
Zon 1B
Referensnummer 70189_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 36871_U