Skelettgrav

Arkeologisk kontext 8 Skelettgrav
Referensnummer 9147_U
Huvudpost 111844_U
Relaterade föremål 159079_HST Ben, 159080_HST Ben, 448331_HST Kniv, 448332_HST Pilspets, 1166633_HST Fragment