Bj 773A

Inre beskrivning: Grop, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 773A Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 773A
Zon 1C
Referensnummer 70326_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 37475_U