Bj 712A

Inre beskrivning: Grop, 2,3 × 0,8 meter, Djup 1,2 meter, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 712A Grav
Tidsperiod Vikingatid
Zon 1C
Referensnummer 70328_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 37476_U