Foto: Stolpe, Hjalmar, SHM (PDM) Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Arkeologisk, kontext

Bj 860B

Inre beskrivning: Kammare, 1,9 × 1,4 meter, Djup 0,8 meter, Inre gravskick: Kammargrav

Arkeologisk kontext 860B Kammargrav, Grav
Tidsperiod Vikingatid
Zon 1C
Referensnummer 70314_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 37340_U