Bj 860B

Inre beskrivning: Kammare, 1,9 × 1,4 meter, Djup 0,8 meter, Inre gravskick: Kammargrav

Arkeologisk kontext 860B Grav
Tidsperiod Vikingatid
Zon 1C
Referensnummer 70314_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 37340_U