Skelettgrav

Arkeologisk kontext 20 Skelettgrav
Referensnummer 9141_U
Huvudpost 111844_U
Relaterade föremål 107038_HST Yxa, 1166778_HST Kniv