Bj 804A

Inre beskrivning: Grop, 2,2 × 0,7 meter, Djup 1,2 meter, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 804A Grav
Datering 912 – 975
Tidsperiod Vikingatid
Zon 1C
Referensnummer 70311_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 37294_U